Pas op voor de Facebook-depressie

“Hebt u al gehoord van een Facebook-depressie”

Experts waarschuwen voor een nieuw soort depressie, namelijk eentje die te linken is aan sociaal netwerksites. Wie een laag zelfbeeld heeft en merkt dat er op z’n Twitter of Facebookpagina weinig activiteit is, kan namelijk het gevoel krijgen niet zo populair te zijn als anderen en denken niet goed genoeg te zijn. Ook het bekijken van foto’s van mensen die alleen maar gelukkig lijken te zijn en die wijzen op een druk leven zou voor een slecht gevoel zorgen, soms met een depressie tot gevolg.

Werkloosheid daalt nog altijd

 

Ondanks de sombere economische berichten daalt de Vlaamse werkloosheid nog altijd, zij het trager dan in de zomer. Eind Oktober bedroeg de werkloosheid 191.568, waardoor de grens van de 200.000 neerwaarts doorbroken wordt. Jaar op jaar daalde de werkloosheid met 5,9 procent. Dat is iets meer dan 5,5 procent van September. Maar in de drie voorgaande zomermaanden schommelde de daling nog rond 8 procent. Positief is dat voor de derde maand op rij ook het aantal werkloze 50-plussers krimpt.

Hopelijk kunnen we dit ook aanhouden in 2012!